Odsoupení od smlouvy - formulář

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.midorini.cz

Společnost: MIDORINI, s.r.o.

Se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Doručovací adresa: Hrubého 11, Brno, 61200

IČ/DIČ: 08370036/CZ08370036

E-mailová adresa: info@midorini.cz

Telefonní číslo: +420 739 765 343          

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                  (podpis)
______________________________________

             Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.