Avanturín

Vyrovnanost – Moudrost – Síla


Avanturín posiluje zdraví a napomáhá vzpomenout si na minulé životy a dávnou moudrost.
Zklidňuje, přispívá k vyrovnanosti, moudrosti, prosperitě a blahodárnému klidu. Avanturín je
talismanem síly jednotlivce, který rozptyluje obavy a pochybnosti, které člověka svazují, a povzbuzuje ho k činnosti. Avanturín je kamenem fyzické vitality, síly a vášně a stimuluje
životní sílu.