Akvamarín

Odvaha – Rovnováha – Pokoj


Akvamarín je kámen odvahy. Používá se na zklidnění a zmírnění strachu a fóbií. Zklidňuje
nervy, poskytuje rovnováhu emocionálnímu, mentálnímu a fyzickému tělu a zároveň přispívá
k uvědomění a přináší pokoj. Potlačuje depresi, uvolňuje napětí a zmírňuje neklid. Posiluje
také sebedůvěru a sebeuvědomění.