Achát

achat

 Moudrost - Důvěra - Prosperita

 

Achát účinky: Achát je jedním z nejmocnějších kamenů poskytujících ochranu. Přináší a umocňuje
moudrost, důvěru a prosperitu. Uklidňuje mysl a tělo, pomáhá poznat pravdu a poskytuje sílu
vytrvat. Posiluje také lásku, hojnost, štěstí, dlouhověkost, tvůrčí schopnosti, odvahu, soulad,
harmonii, velkorysost a jistotu.